Különös közzétételi lista

 

 

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
  2. A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
  4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
  5. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
  6. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban
  7. Iskolai tanév helyi rendje
  8. Igény- és elégedettségmérés eredményei
  9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
  10. Szakkörök, szakosztályi sport, tömegsport